Rejestracja wyłącznie telefoniczna
+48 89 54 44 200

Olsztyn, ul. Żołnierska 18,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Dla lekarzy kierujących

Podstawa skierowania do programu badań prenatalnych:

 • wiek matki powyżej 35 lat (rocznikowo)
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania usg lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Skierowanie do programu z poradni posiadającej umowę z NFZ powinno zawierać:

 • pieczątkę nagłówkową z numerem AOS
 • imię, nazwisko pacjentki
 • pesel, adres pacjentki
 • aktualny tydzień ciąży liczony od ostatniej miesiączki ew. skorygowany o wczesne badanie usg.
 • istotne dane z wywiadu
 • powód skierowania

Dodatkowe informacje:

 • Pacjentki spełniające kryterium wieku programu prenatalnego mogą posiadać skierowanie z gabinetu prywatnego na badania I i II trymestru.
 • W przypadku konieczności wykonania pilnego badania prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lekarza prowadzącego z dr. Tomaszem Hoppe i dr. Ewą Szwałkiewicz-Warowicką.
 • Lekarze posiadający certyfikat FMF w zakresie NT mogą kierować pacjentki na pobranie krwi na test podwójny odpłatnie, codziennie w czasie pracy Przychodni (najlepiej w dniu badania usg).
 • Rejestracja na planowe badania I trymestru w Programie Badań Prenatalnych powinna mieć miejsce jak najwcześniej po ustaleniu ciąży z powodu limitowanej przez NFZ liczby badań w programie.
 • W przypadku kierowania ciężarnych na badania prywatne rejestracja odbywa się po bezpośrednim kontakcie telefonicznym pacjentki z lekarzami dr. Tomaszem Hoppe i dr. Ewą Szwałkiewicz-Warowicką. Pacjentki te nie muszą posiadać skierowania.

Telefon dr Ewa Szwałkiewicz-Warowicka
+ 48 601 299 757

 

Telefon dr Tomasz Hoppe
+48 602 330 588