Rejestracja wyłącznie telefoniczna
+48 89 54 44 200

Olsztyn, ul. Żołnierska 18,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny


Zespół

Ewa Szwałkiewicz
-Warowicka


doktor nauk medycznych
specjalista pediatrii,
neonatologii,
medycyny płodowej

więcej

Tomasz Hoppe


lekarz
specjalista położnictwa
i ginekologii

więcej

Grażyna Sorbaj
-Sucharska


lekarz

więcej

Małgorzata Szmyt


lekarz

więcej

Karolina Loewenau
-Samusionek


lekarz
specjalista położnictwa
i ginekologii

więcej

Anna Załęska


analityk kliniczny,
diagnosta laboratoryjny

więcej

Halina Sztorc


technik laboratoryjny

Irena Dmochowska


technik laboratoryjny